Jump to Navigation

轉學考試

104學年度轉學生預定招生學系及考試科目

二年級部分

 

系          別

考        試        科        目

共 同 科 目

第一專門科目

第二專門科目

法律學系

民法總則

刑法總則

財金法律學系

民法總則

刑法總則

 

 

三年級部分

 

系          別

考        試        科        目

共同科目

第一專門科目

第二專門科目

第三專門科目

法律學系

民法(債各除外)

刑法(刑法總則及刑法分則)

財金法律學系

民法(債各除外)

刑法(刑法總則及刑法分則)

 

Chinese, Traditional


by Dr. Radut.